FULL MAP +

Beaumaris

Coronavirus: advice for visiting Anglesey

View Coronavirus Advice

Beaumaris is a captivating seaside town, with its mix of medieval, Georgian, Victorian and Edwardian architecture.  Its name is based on the Norman ‘beau marais’, meaning ‘fair marsh’, a description of the site chosen by Edward 1 for the last of his ‘Iron ring’ of castles, constructed in his bid to control the Welsh.

A ‘must’ is to take a walk through the town, starting with a stroll along the seafront, taking in the pier and the views over the Menai Strait and Snowdonia then continuing through the charming streets with their picturesque cottages, many painted in soft pastel colours.

Beaumaris castle is a United Nations World Heritage site and was constructed between 1295-1330 to form perfectly symmetrical concentric lines of fortification.  There also a moat and a dock for access by supply ships. 

Beaumaris has lively cafês, pubs, restaurants and hotels, with good food to suit every taste, and some excellent shopping marked by quality independent traders

Other Things to do

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Bwyd a Diod

  'Bwyd a Diod'

  'Mae Ynys Môn yn apelio i’r holl synhwyrau ac mae'n anodd dod o hyd i gyrchfan well i unrhyw un sy’n hoff o fwyd. '

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

 • Teulu

  'Teulu'

  'Y rhan orau o unrhyw ymweliad ag Ynys Môn yw gwybod y bydd gan bob aelod o’r teulu atgofion gwych i’w rhannu. '

 • Treftadaeth

  'Treftadaeth'

  'Dewch i Ynys Môn i fwynhau hanes yr ynys. '

Other Attractions

 • Canolfan Biwmares

  'Canolfan Biwmares'

  'Mae gan Ganolfan Hamdden Biwmares llawer i gynnig, gan gynnwys ddosbarthiadau ffitrwydd cyson, cyrsiau i blant ac ystafell ffitrwydd modern.'

 • Castell Biwmares

  'Castell Biwmares'

  'Biwmares oedd yr olaf o’i gestyll ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Mae'n dechnegol berffaith ac ar ffurf “muriau o fewn muriau”.'

 • Carchar Biwmares

  'Carchar Biwmares'

  'Dyma adeilad llawn atgofion a chyfrinachau trist, sy’n rhoi cipolwg rhyfeddol ar fyd y carcharor yn yr 1800au. '

 • Llys Biwmares

  'Llys Biwmares'

  'Mae Llys Biwmares yn un o adeiladau mwyaf diddorol Ynys Môn ac yn un o'r llysoedd hynaf ym Mhrydain.'